Niềng răng Khớp hàm chuẩn

 Tương quan đường dọc giữa Đường dọc giữa khớp răng: là đường tưởng tượng đi qua giữa cơ  thể và chia cung răng người  thành hai nửa đối xứng.  Tương quan trước sau Khớp răng loại I:  – Múi ngoài gần răng 6 hàm trên gài trũng ngoài gần răng...