Quan niệm về răng

2.927 views
Nha khoa Nét Việt - răng sứ thế hệ mới
Cái răng cái tóc là Gốc con người
 

Mọi cà răng căng tai.

Chuyện kể rằng: các dân tộc thiểu số vùng miền đông Nam bộ Việt Nam thường có tục lệ nam, nữ rủ nhau ra suối dùng đá cuội dưới suối mài răng cho phẳng để thệ hiện tính anh hùng. Những răng ai mòn và phẳng thì được mọi người xung quanh nẻ phục tính anh hùng.

nha-khoa-net-viet-tram-rang-tham-my
Mình về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.

Cha Yamaguchi 01

Nhìn mặt nhớ răng
nhìn răng nhớ người.
Đói nhe răng.

nha-khoa-net-viet-rang-vo-ro-tien

Răng vổ – rổ tiền.

Nhất lé, nhì lùn, tam hô rồi tứ sún.

Tay làm hàm nhai

Tay quai miệng trễ.


Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng ?
Thầy bói xem quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.

( Ca dao Việt Nam)

Comments

Comments are closed.