Veneer sứ

 Veneer sứ nha khoa là gì?  Là một lớp sứ nha khoa mỏng bề mặt được dán trực tiếp lên men răng tự nhiên để khôi phục tính thẩm mỹ của răng.  Đặc điểm veneer sứ nha khoa Mặt dán  Veneer sứ  là giải pháp làm răng thẩm mỹ tối...

Mẫu răng sứ nha khoa Nét Việt

Mẫu răng sứ 01 Mẫu răng sứ 02 Mẫu răng sứ 03 Mẫu răng sứ 04 Mẫu răng sứ 05 Mẫu răng sứ 06 Mẫu răng sứ 07 Mẫu răng sứ 08 Mẫu răng sứ 09 Mẫu răng sứ 10 Mẫu răng sứ 11 Mẫu răng sứ 13 Mẫu răng...