Niềng răng Khớp hàm chuẩn

1.394 views

so-01 Tương quan đường dọc giữa

nieng-rang-duong-doc-giua

Đường dọc giữa khớp răng: là đường tưởng tượng đi qua giữa cơ  thể và chia cung răng người  thành hai nửa đối xứng.

so-02 Tương quan trước sau

oclusion01

Khớp răng loại I: 

– Múi ngoài gần răng 6 hàm trên gài trũng ngoài gần răng 6 hàm dưới

– Bờ ngoài gần răng 3 hàm trên tiếp giáp ngoài xa răng 3 hàm dưới.

Comments

Comments are closed.