Răng sứ Zirconia Cercon HT – Germany

  Cercon HT – Vật liệu Ziconia đầu tiên kết hợp độ trong mờ và sự an toàn cho phục hình răng toàn sứ! Cercon HT (Cercon High Translucency) là một bước phát triển mới của răng toàn sứ Cercon không những vẫn giữ được đặc tính vật lý cơ học...

Răng sứ Cercon HT – Germany

Cercon HT – Vật liệu Ziconia đầu tiên kết hợp độ trong mờ và sự an toàn cho phục hình răng toàn sứ! Cercon HT (Cercon High Translucency) là một bước phát triển mới của răng toàn sứ Cercon không những vẫn giữ được đặc tính vật lý cơ học và...