Giới thiệu

 

Giay-phep-nhakhoanetviet
 
Giấy phép hoạt động hành nghề 04303/SYT
Tin tưởng bắt đầu từ đây !
Nha khoa Nét Việt hiện nay trực thuộc:
– Sở Y Tế Tp.HCM – VN,
– UBND Quận Phú Nhuận,
– Phòng Y tế Quận Phú Nhuận.