Gắn đá lên răng

1.510 views
 Gắn đá quý lên răng sứ
 Gắn đá lên răng có 02 loại chủ yếu: loại đá có chân và loại đá không chân.
* Đá không chân là một loại đá trang trí, chỉ dán lên trên mặt răng.
– Ưu điểm: không ảnh hưởng đế răng tự nhiên, không phải tạo xoang cho viên đá.
– Nhược điểm: viên đá không đủ lấp lánh gây ấn tượng.
* Đá có chân: thường là đá quý, đá tự nhiên.
– Ưu điểm: thẩm mỹ
– Nhược điểm: phải tạo xoang để đặt chân viên đá.
Tác dụng gắn đá:
– Trang trí răng theo ý muốn
– Gắn đá theo quan niệm phong thủy
– Gắn đá thuốc…
Bảo hành: 
– 06 tháng kể từ ngày gắn
– Không bảo đảm các loại đá quí.