Quan niệm về răng

Cái răng cái tóc là Gốc con người   Mọi cà răng căng tai. Chuyện kể rằng: các dân tộc thiểu số vùng miền đông Nam bộ Việt Nam thường có tục lệ nam, nữ rủ nhau ra suối dùng đá cuội dưới suối mài răng cho phẳng để thệ...

Amy – USA

Khoảnh khắc tôi yêu !

Phạm Minh Trúc Đào

" Khi bạn cười,Lòng tôi thấy vui rồi."