Implant Mis M4 – Germany

2.244 views
 

 Tập đoàn MIS implant cung cấp đến khách hàng châu Á dòng sản phẩm Implant M4 thích hợp cho những trường hợp mất răng trên cơ địa người châu Á.


Sử dụng:

* Trường hợp xương cứng

* Thành xương mỏng

* Chiều cao xương hàm hạn chế

*  Implant tức thì

* All – on  4 -6.

 

Comments

Comments are closed.