Khắc phục móm – Direkt-Germany

2.493 views

phuc-hoi-mom-nhakhoqnetviet.com-01

nut-like-nhakhoanetviet.com Móm: tạm hiểu rằng hàm trên lùi ra sau so với hàm dưới.

nut-like-nhakhoanetviet.com Đường thẩm mỹ: là một đường tưởng tượng kẻ từ điểm ngoài cao nhất của chóp mũi và điểm cao nhất của bờ ngoài cằm hàm dưới.

nut-like-nhakhoanetviet.com Bờ môi lý thưởng nhìn nghiêng:

-Chóp mũi – bờ môi hàm dưới – điểm ngoài cao nhất  của cằm cùng thẳng hàng.

-Bờ môi trên lùi sau đường thẩm mỹ 2 – 4mm.

nut-like-nhakhoanetviet.com Xác định móm: bờ môi trên lùi sau > 5mm so với đường thẩm mỹ.

phuc-hoi-mom-nhakhoqnetviet.com-02

phuc-hoi-mom-nhakhoqnetviet.com-03

phuc-hoi-mom-nhakhoqnetviet.com-04

phuc-hoi-mom-nhakhoqnetviet.com-07 phuc-hoi-mom-nhakhoqnetviet.com-05

Comments

Comments are closed.