Nhổ răng bảo tồn xương ổ

1.157 views

nha-khoa-net-viet-nho-rang-06

Nhổ răng bảo tồn xương ở là gì?

Nhổ răng theo phương pháp truyền thống, nha sĩ thường bóp xương ở răng lại để cầm máu…

Ngày nay tại Nha khoa Nét Việt chúng tôi nhổ răng theo phương pháp bảo tồn xương ổ hoặc nhổ răng kèm tái tạo xương ổ răng để giữ nguyên kích thước xương ổ răng tối đa nhằm mục đích chuẩn bị nền xương ổ trước khi đặt implant sau này.

nha-khoa-net-viet-nho-rang-11

Comments

Comments are closed.