Thứ tự mọc răng

2.873 views

tuvannhakhoa20

Trình tự mọc răng :
1. Theo Nanda 1960
* Hàm trên: 6 – 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 7
* Hàm dưới: 1- 6 – 2 –  3 – 4 – 5 – 7
2. Theo Lo và Moyers 1953
* Hàm trên: 6 – 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 7 
* Hàm dưới: 6 – 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 7
Hướng dẫn chung cho thời điểm mọc răng vĩnh viễn:

Răng
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
Tuổi
 7-8
 8-9
 11 – 12
 10 – 11
 10 – 12
 5,5 – 7
 12 – 13
 17 – 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Răng
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
Tuổi
 6 -7
 7 – 8
 9 -11
 10 – 12
 11 -12
 5,5 – 7
 11 – 13
 17 – 25

 

Comments

Comments are closed.