Ngày thống nhất Đất nước

906 views

Bác Nam Sum Họp - Ngày thống nhất đất nước

Các bà mẹ miền Bắc và miền Nam gặp nhau nhân dịp ngày thống nhất đất nước. Bức ảnh mang tên Bắc Nam Sum họp. 

Tác giả: Võ An Khánh

THÔNG BÁO

Nha khoa Nét Việt thông báo nghỉ kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30 -04 

* Thời gian nghỉ từ ngày 30/04 2016 đến hết ngày 01 /05 – 2016

* Thứ Hai ngày 02/05 – 2016, làm việc trở lại bình thường.

Dr.Viet 200x200

Comments

Comments are closed.