Thông báo nghỉ Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

807 views
Thông báo
Nha khoa Nét Việt xin thông báo đến quy khách hàng về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: 
* Thứ Bảy ngày 16 – 04 – 2016: nghi Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
* Thứ Hai ngày 18 – 04 – 2016: làm việc trở lại bình thường.


Comments

Comments are closed.