Bảng giá niềng răng eCligner

1.120 views


Để công tâm trong chuyên môn, công bằng trong xã hội và minh bạch khi thâu nhận phí điều trị chỉnh nha bằng kỹ thuật Khay chỉnh nha eCligner. 

Bảng giá khay chỉnh nha eCligner

DICH VỤ
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Chẩn đoán  sơ khởi
Lần
500 000
Chẩn đoán xác định
Lần
310 USD
Sản xuất khay
Toàn bộ khay
Tối đa 2000 USD
Phương thức thanh toán:
Mỗi giai đoạn từ lập kế hoạch, chỉnh nha quý khách phải thanh toán trước với eCligner và phí này hoàn toàn không thồi lại.
so-01 Chẩn đoán sơ khởi bao gồm hình ảnh, phim Xquang sọ nghiêng, sọ thẳng, toàn cảnh và hình ảnh trong miệng, ngoài mặt.
so-02 Chẩn đoán xác định là kế hoạch do chính Hãng eCligner  – Korea, phần này được thanh toán trước khi gửi dữ liệu đến công ty. 
Chú ý ! Phí dịch vụ này hoàn toàn không thể thồi lại cho qúy khách nếu qúy khách thay đổi quyết định của mình.
so-03 Khi quý khách quyết định chỉnh nha theo kế hoạch của eCligner, phải hoàn tất phí trước khi công ty eCligner sản xuất khay chỉnh nha.
” Một đời y, ba đời suy.”
Chúng tôi đã cân nhắc tất cả quyết định của mình,
Tuy nhiên quí vị  cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

Comments

Comments are closed.