Mô hình niềng răng eCligner 3D

1.528 views

Khay-chinh-nha


 
Mô hình 3D chỉnh nha – eCligner.
* Giới thiệu:

Ứng dụng phần mềm CAD/CAM – eCligner là kỹ thuật tấn tiến nhất trong lĩnh vực lên kế họach điều trị chỉnh nha hiện nay. Mô hình 3D giúp cho nha sĩ và cả bạn luôn an tâm trong suốt quá trình điều trị của mình.

* Cách thức thực hiện:
Từ mẫu hàm sơ khởi ban đầu được máy Scan mẫu hàm chuyên dụng dựng lại mẫu hàm theo kỹ thuật số hóa.
Một phần mềm CAD/CAM – eCligner giúp phân tích chi tiết từng giai đoạn chỉnh nha và đưa ra cho bạn một kế hoạch điều trị báo trước như dự đoán khả năng di chuyển tối đa của răng, mô mềm thẩm mỹ,… Đồng thời đưa ra chi tiết về số ngày bạn cần điều trị cho hàm răng của mình.
* Hạn chế:
– Phần mềm eCligner chi phí cao.
– Cần nhiều kỹ năng sử dụng phần mềm.
– Phí tư vấn chỉnh nha không còn miễn phí như phương pháp truyền thống nữa.
Chỉnh răng bằng khay eCligner – Korea

Điều trị răng thưa

Điều trị răng hô

Điều trị cắn chéo

Điều trị răng chen chúc

Comments

Comments are closed.