Bảng giá implant nha khoa 2020

1.680 views

image001

TỔNG QUÁT
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Khám tổng quát
Lần
X-Quang toàn cảnh
hàm
150 000
CTScan
hàm
500 000
IMPLANT MIS
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
MIS seven
implant
10 000 000
Mis M4
implant
10 000 000
Mis C1
implant
12 000 000
Mis V3
implant
13 000 000
IMPLANT KONTACT 
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Kontact
implant
15 000 000
IMPLANT TEKKA
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Universal
implant
12 000 000
Twnkon 4
implant
13 000 000
Acti Lock 3.0
implant
13 000 000
IMPLANT STRAUMANN
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Titan – SLA
implant
15 000 000
Titan – SLActive
implant
16 000 000
Roxolid – SLA
implant
16 000 000
Roxolid – SLActive
implant
18 000 000
Pro Ach
hàm
IMPLANT ICX
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
ICX mini
implant
ICX plus
implant
14 000 000
ICX templant
implant
14 000 000
KẾT NỐI ABUTMENT
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Abutment Titan 100%
Abutment
3 000 000
Abutment Cr-Co
Abutment
2 000 000
Abutment Zirconia
Abutment
4 000 000
MÃO RĂNG
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Mão hướng dẫn
Mão
500 000
Mão Cr-Co
Mão
1 500 000
Mão Titan
Mão
2 000 000
Mão Zirconia full
Mão
4 500 000
Mão Zirconia thẩm mỹ
Mão
6 000 000
Tạo lỗ bắt vít
Lỗ
500 000
DỊCH VỤ KHÁC
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Nâng xoang kín
 Xoang
2 000 000
Nâng xoang hở
Xoang
4 000 000
Ghép xương
Xoang
6 000 000
Nong xương
Implant
2 000 000
VẬT LIỆU KHÁC
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
Xương nhân tạo
cc
Theo thời giá
Màng xương nhân tạo
Cái
Theo thời giá
Vít màng xương
Cái
Theo thời giá

 

Comments

Comments are closed.