Vệ sinh răng ngày nay

Theo Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO), chúng ta nên kiểm tra sức khỏe răng miệng và lấy sạch cao răng mỗi 6 tháng/ lần là giải pháp bảo vệ răng tốt nhất. Ngày nay có thể dùng chất nhuộm mảng bám phát hiện và đánh giá kỹ thuật...

Vecni MI Varnish bảo vệ răng

Vecni MI Varnish bảo vệ răng