Chỉnh thắng môi

Thắng môi bám thấp Đặc điểm thắng môi bám thấp có thể làm răng cửa giữa bị thưa, nếu chúng ta không can thiệp đúng thời điểm vùng khe hở khó đóng, chi phí cao và có thể làm sai lệch khớp răng. Chỉ định chỉnh thắng môi: Thời điểm...

Nhổ răng kiểu Úc

Nước Úc là nước có nền y tế phát triển cao, các trẻ em khi lên 14 - 15 tuổi , họ thường nhổ 04 răng hàm trong cùng của trẻ mà người ta hay gọi là răng số 8, răng khôn, răng cấm... Vì sao có chỉ định nhổ...

Lưu ý khi nhổ răng

 Khái niệm nhổ răng: nhổ răng là lấy răng ra khỏi xương ổ răng.  Chỉ định nhổ răng: Chỉ định nhổ những răng không thể bảo tồn hoặc những răng ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai khác. * Nhổ răng không thể bảo tồn:  - Răng tổn thương dưới mào...