Qui trình niềng răng

QUY TRÌNH NIỀNG RĂNG Quá trình niềng răng tốn khá nhiều thời gian và cần sự hợp tác, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của bác sĩ. Thời gian trung bình cho một trường hợp niềng răng hoàn chỉnh phải từ 1 – 2 năm, với các quy trình...