Abutment CAD/CAM

612 views

AbutmentCAD-CAM

so-01 Thích hợp mọi chiều cao gai nướu

so-02 Tạo độ loe thích hợp

so-03 Không lưu giữ thức ăn

so-04 Tích hợp tốt với nướu hồng.

Comments

Comments are closed.