Thiếu răng nanh

599 views

Răng nanh là răng chìa khóa trong cung hàm răng có giá trị đặc biệt hướng dẫn hàm răng vận động sang bên khi ăn nhai hoặc xé thức ăn, để cho các răng khác trên cung hàm được nghỉ ngơi. Một yếu tố quan trọng khác, răng nanh có chức năng nâng đỡ khuôn mặt, mất hoặc thiếu răng nanh khuôn mặt bị ” Sụp” trông như bị móm.
Việc khôi phục răng nanh là tối cần thiết để có hàm răng chắc khỏe và thẩm mỹ khuôn mặt.

Comments

Comments are closed.