Khuyến mãi răng sứ

1.554 views

Răng sứ
Đơn giá
Đã khuyến
mãi
Direkt HT – Germany
4 500 000
Giảm 20%
Còn 3 600 000
CerconHT – Germany
6 000 000
Giảm 10%
Còn 5 400 000
Sứ khối trên implant
6 000 000
Giảm 20%
Còn 4 800 000

nhakhoanetviet.com-veneer-su-01

Răng veneer sứ

Comments

Comments are closed.