Bảng giá làm răng trắng

1.740 views

Thời gian và bảng giá tẩy răng trắng

Loại răng Ngậm khay làm răng trắng  tại nhà Phí tẩy tại nhà Làm răng trắng tại ghế nha khoa Phí tại ghế
1.Duy trì độ trắng 1 tuần 1 000 000 1 lần 2 000 000
2.Răng ố vàng 2 tuần 1 750 000 2 lần 3 500 000
3.Răng ố vàng nâu 4 tuần 3 225 000 4 lần 6 500 000
4.Răng nhiễm xanh, xám 5 tuần 4 000 000 5 lần 8 000 000
5.Hút thuốc lá 8 tuần 6 250 000 8 lần 12 500 000
6.Răng nhiễm tetracilline 12 tuần 9 250 000 12 lần 18 500 000

LÀM RĂNG TRẮNG  DÙNG KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG SỨ

Răng sứ căn bản
Đơn vị
Đơn giá
Răng sứ Cr-Ni
Mão ( tạm ngưng cung cấp)
16 000 K
Răng sứ Cr-Co
Trên 10 và dưới 10 mão răng
24 000 K
Răng sứ Titan 6%
Trên 10 và dưới 10 mão răng
44 000 K
Răng sứ thẩm mỹ
Hàm
Đơn giá
Răng sứ Direkt HT
Trên 10 và dưới 10 mão răng
90 000 K
Răng sứ Cercon HT
Trên 10 và dưới 10 mão răng
120 000 K
Răng sứ Sintron Cr-Co
Răng sứ Titan 100%
Răng sứ Full Contour
Răng sứ thẩm mỹ
Đơn vị
Đơn giá
Răng sứ Direkt HT
Trên 8 và dưới 8 mão răng
72 000 K
Răng sứ Cercon HT
Trên 8 và dưới 8 mão răng
96 000 K
Răng sứ eMax
Trên 8 và dưới 8 mão răng
96 000 K
Răng sứ Vita
Trên 8 và dưới 8 mão răng
96 000 K
Răng sứ Lava plus
Trên 8 và dưới 8 mão răng
96 000 K

Ghi chú!

1.Răng sứ căn bản:

  • Kỹ thuật sườn mão, cầu răng làm thủ công
  • Đắp sứ thẩm mỹ mặt ngoài

2. Răng sứ CAD/CAM: răng được sản xuất từ khối sứ

3. Răng sứ thẩm mỹ:

  • Sườn được tiện cắt CAD/CAM
  • Đắp sứ thẩm mỹ mặt ngoài.

Comments

Comments are closed.