Bảng giá làm răng trắng

1.432 views

Thời gian và bảng giá tẩy răng trắng

Loại răng Ngậm khay làm răng trắng  tại nhà Phí tẩy tại nhà Làm răng trắng tại ghế nha khoa Phí tại ghế
Duy trì độ trắng 1 tuần 1 000 000 1 lần 2 000 000
Răng ố vàng 2 tuần 1 750 000 2 lần 3 500 000
Răng ốn vàng nâu 4 tuần 3 225 000 4 lần 6 500 000
Răng nhiễm xanh, xám 5 tuần 4 000 000 5 lần 8 000 000
Hút thuốc lá 8 tuần 6 250 000 8 lần 12 500 000
Răng nhiễm tetracilline 12 tuần 9 250 000 12 lần 18 500 000

Comments

Comments are closed.