Bảng giá implant nha khoa 2018

1.789 views

 

BẢNG GIÁ  VÀ TƯ VẤN RĂNG IMPLANT
1. Loại  Implant
Xuất
xứ
USD
VND
Neo Biotech
Korea
500
 
Bio Hoirzons
USA
600
 
Kontact
France
700
 
ICX
Germany
800
 
Straumann
Swiss
900
 
Implant yêu cầu
Yêu cầu
2.
Loại Abutment
Kết nối căn bản
Theo hãng
100
2 200 000
CAD/CAM Titan
Theo hãng
200
2 400 000
CAD/CAM Zirconia
Theo hãng
300
6 600 000
3. Mão
răng trên implant
Mão Tian
USA
100
2 200 000
Mão Direkt khối
Germany
200
4 500 000
Mão thẩm mỹ Direkt HT
Germany
300
6 500 000
4.
Dịch vụ khác
Nong rộng xương ổ
 
100
 2 500 000
Nâng xoang 1- 3mm
 
200
 5 000 000
Nâng xoang 3 -5mm
 
300
7 0 000 000
Ghép xương
 
450
10 000 000
Implant nha khoa là phần được ghép sâu bên trong xương ổ răng và nhờ sự can xương xung quanh implant từ đó implant vững chắc và ổn định lâu dài.
Những implant chúng tôi chọn cho quí khách của Nha khoa Nét Việt từ sự trải nghiệm của các chuyên gia về implant nha khoa cũng như được tập huấn về kỹ thuật ghép implant tối tân nhất trong ngành nha khoa hiện đại.
Abutment: là phần kết nối giữa trụ implant nha khoa và mão răng trên implant, ngày nay các nghiên cứu ứng dụng lâm sàng các chuyên gia khuyên bạn nên chọn lựa loại kết nối CAD/CAM thay cho kết nối căn bản.

Comments

Comments are closed.