Bảng giá răng sứ- nha khoa Nét Việt

1.115 views

rang-su-2016-nhakhoanetviet.com-10

Răng sứ căn bản
Đơn vị
Đơn giá
Răng sứ Cr-Ni
Mão
800 K
Răng sứ Cr-Co
Mão
1 200 K
Răng sứ Titan 6%
Mão
2 200 K
Răng sứ CAD/CAM
Đơn vị
Đơn giá
Răng sứ Direkt Zirconia
 Mão
3 000 K
Răng sứ Cercon Zirconia
  Mão
4 500 K
Răng sứ Sintron Cr-Co
  Mão
3 000 K
Răng sứ Titan 100%
  Mão
4 500 K
Răng sứ Full Contour
  Mão
4 500 K
Răng sứ thẩm mỹ
Đơn vị
Đơn giá
Răng sứ Direkt HT
Mão
4 500 K
Răng sứ Cercon HT
Mão
6 000 K
Răng sứ eMax
Mão
6 000 K
Răng sứ Vita
Mão
6 000 K
Răng sứ Lava plus
Mão
6 000 K

 

Comments

Comments are closed.