Chỉnh thắng môi

Thắng môi bám thấp Đặc điểm thắng môi bám thấp có thể làm răng cửa giữa bị thưa, nếu chúng ta không can thiệp đúng thời điểm vùng khe hở khó đóng, chi phí cao và có thể làm sai lệch khớp răng. Chỉ định chỉnh thắng môi: Thời điểm...

Cung lưỡi – khí cụ giữ khoảng hàm dưới

Vai trò của khoảng E ? Tại sao răng cối sữa thứ 2 hàm dưới là quan trọng? - Răng E hay răng cối sữa thứ 2 hàm dưới to hơn Răng cối nhỏ thứ 2 vĩnh viễn hàm dưới 2 - 2,5mm - Chúng cung cấp khoảng tuyệt vời,...