Răng vuông

1.230 views

Răng vuông thể hiện tính cách mạnh mẽ, trông hàm răng có diện tiếp xúc nhiều.

Trong trường hợp bạn làm nhà lãnh đạo, người quản lý, sự chọn lựa răng vuông phù hợp với tính cách của bạn hơn.

Comments

Comments are closed.