Nhổ răng tuần tự

506 views

  1. Mục đích của nhổ răng tuần tự

Trong trường hợp cung răng thiếu hụt, nhổ răng C( răng nanh) và sau đó nhổ răng D( răng cối sữa nhỏ) để khuyến khích sự mọc răng cối nhỏ thứ nhất trước răng nanh sữa. Răng cối nhỏ sau đó được nhổ cho khoảng để răng nanh mọc thứ phát.

  1. Các giai đoạn điều trị

– Nhổ răng C( răng nanh) để làm thẳng hàng các răng cửa

– Nhổ răng D( răng cối sữa nhỏ) để mọc răng cối nhỏ thứ nhất

– Nhổ răng cối nhỏ thứ I sau khi mọc

– Khí cụ giữ khoảng để cho răng nanh mọc

– Khí cụ cố định đơn giản để làm thẳng hàng, chỉnh góc chân răng và Torque răng cửa.                                     

  1. Chỉ định điều trị

– Xương hạng I

– Răng cối Hạng I

– Cắn phủ tối thiểu, cắn chìa hoặc cắn hở

– Hiện diện của tất cả mọi răng vĩnh viễn

– Thiếu hụt cung răng.

  1. Chống chỉ định điều trị

– Chen chúc < 4mm

– Thiếu bẩm sinh các răng vĩnh viễn

– Độ cắn phủ sâu hoặc cắn hở

– Bất hài hòa xương ở cung răng.

  1. Bất lợi việc nhổ răng tuần tự

– Kết quả không tiên đoán được

– Theo dõi dài hạn ( theo dõi > 5 năm)

– Nhổ răng đi kèm với đau đớn

– Gần như luôn luôn đòi hỏi khí cụ cố định sau điều trị nhổ răng tuần tự.

  1. Nhổ răng cối vĩnh viễn thứ I do sâu răng lớn

– Hạng I không chen chúc – nhổ răng vô vọng càng sớm càng tốt

– Hạng I có chen chúc và Hạng II nhổ răng cối lớn thứ I hàm dưới

, giữ lại răng cối lớn hàm trên cho đến khi răng cối lớn thứ 2 mọc.

– Hạng III nhổ răng cối lớn thứ 1 hàm trên càng sớm càng tốt nếu có chen chúc tối thiểu.

  1. Quy tắc chung

– Tuổi 8 1/2 đến 10 tuổi là thời điểm lý tưởng để nhổ răng cối lớn 1

– Thời điểm nhổ răng quan trọng đối với hàm dưới hơn đối với hàm trên

– Nếu bạn muốn đóng khoảng – nhổ răng sớm

– Nếu muốn giữ khoảng răng 6 để giải chen chúc răng trước thì nhổ càng muộn càng tốt.

Comments

Comments are closed.