Lời khấn nguyện

397 views

“Tôi xin đem hết tâm hồn và sức lực tôi mà tuyên hứa triệt để tuân giữ mọi kỷ luật của Ngành Y, triệt để tuân hành mọi quy chế của Sở Y tế địa phương hay của những tổ chức mà tôi được chỉ định sát nhập, thực lực chiến đấu trong hàng ngũ y tế và bền đỗ theo ơn gọi thánh thiện này cho đến hơi thở cuối cùng.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng chiếm trị lòng tôi, Đấng đã dùng Thần Trí Người mà gợi lên trong tôi những cảm nghĩ quyết định, khấn ban thần lực để tôi được trung thành với lời tuyên thệ này cho đến mãn đời”

Trích từ Lạc Quan Trên miền Thượng

Lạy Chúa, giữa những thử thách nặng nề, sức người hèn yếu, chúng con không sao đứng vững được, xin ban thêm sức mạnh cho phần hồn và thể xác chúng con, để nhờ ơn Chúa trợ giúp chúng con đủ sức vượt qua tất cả…”

Đức cha JEAN CASSAIGNE (1895 – 1973)

Comments

Comments are closed.