Chỉnh thắng môi

592 views

Thắng môi bám thấp

Đặc điểm thắng môi bám thấp có thể làm răng cửa giữa bị thưa, nếu chúng ta không can thiệp đúng thời điểm vùng khe hở khó đóng, chi phí cao và có thể làm sai lệch khớp răng.

Chỉ định chỉnh thắng môi:

Thời điểm vàng: Thắng môi nên được chỉnh di chuyển lên cao khi bắt đầu răng nanh mọc, chỉnh sớm quá có thể tạo sẹo xơ chai làm cho vùng khe hở khó đóng kín, chỉnh chậm sau khi răng nanh mọc thì cần phải tăng cường bằng kỹ thuật chỉnh hình răng… Việc chọn  thời điểm vàng khi răng nanh mọc điều chỉnh thắng môi là thích hợp cho trẻ.

Kỹ thuật chỉnh thắng môi:

Phương pháp truyền thống nha sĩ có thể dùng dao phẫu thuật điều chỉnh, kỹ thuật này có thể gây đau và chảy máu và cần may khép vết thương lại.

Ngày nay nha sĩ dùng LASER chỉnh thắng môi, không đau, không chảy máu và mau lành thương hơn.

Comments

Comments are closed.