Răng thưa

422 viewsRăng thưa hay thưa kẽ răng
1. Nguyên nhân thưa kẽ 
– Xương hàm lớn + Răng bình thường hoặc nhỏ
– Răng nhỏ + cung răng bình thường hoặc hớp
– Răng mất/thiếu răng 
– Nới rộng sang bên cung răng quá mức
– Nghiêng ra trước răng cửa
– Răng dị dạng
– Thói quen thở miệng
– Bệnh nha chu
– Sụp khớp cắn phía sau

2. Điều trị thưa kẽ răng:
– Thu nhỏ cung răng lại
– Tái phân bố và thay thế răng thiếu/mất bằng phục hình
– Tạo lại đường viền từng răng bằng composite hoặc mão răng.
i) Thu nhỏ cung răng lại
–  Có khuynh hướng di răng cửa ra xa so với đường A-Po
– Có khuynh hướng làm sâu khớp cắn
– Thường đòi hỏi duy trì cố định.
ii) Tái phân bố và tái tạo khoảng
– Tái tạo khoảng có khuynh hướng di các răng cửa ra trước so với A-Po
– Có khuynh hướng giảm độ cắn phủ
– Khoảng có thể được thay thế bằng cầu răng, chuyển ghép hoặc implant hoặc đắp từng răng bằng composite hoặc cầu răng.Comments

Comments are closed.