Răng thưa

1.147 views

Răng thưa hay thưa kẽ răng
1. Nguyên nhân thưa kẽ 
– Xương hàm lớn + Răng bình thường hoặc nhỏ
– Răng nhỏ + cung răng bình thường hoặc lớn
– Răng mất/ thiếu răng 
– Nới rộng sang bên cung răng quá mức
– Nghiêng ra trước răng cửa
– Răng dị dạng
– Thói quen thở miệng
– Bệnh nha chu
– Sụp khớp cắn phía sau…

2. Điều trị thưa kẽ răng:
– Thu nhỏ cung răng lại
– Tái phân bố và thay thế răng thiếu/mất bằng phục hình
– Tạo lại đường viền từng răng bằng composite hoặc mão răng.
i) Thu nhỏ cung răng lại
–  Có khuynh hướng đi răng cửa ra xa so với đường A-Po: nguy cơ giảm độ  nhô, độ lồi khuôn mặt
– Có khuynh hướng làm sâu khớp cắn
– Thường đòi hỏi duy trì cố định.
ii) Tái phân bố và tái tạo khoảng
– Tái tạo khoảng có khuynh hướng di các răng cửa ra trước so với A-Po: tăng độ nhô, độ lồi mặt
– Có khuynh hướng giảm độ cắn phủ
– Khoảng có thể được thay thế bằng cầu răng, chuyển ghép hoặc implant hoặc đắp từng răng bằng composite hoặc cầu răng.

Thời gian duy trì: duy trì vĩnh viễn bằng khí cụ dán, nguy cơ tái phát cao sau điều trị.


Comments

Comments are closed.