Cung lưỡi – khí cụ giữ khoảng hàm dưới

1.815 views

Vai trò của khoảng E ?

Tại sao răng cối sữa thứ 2 hàm dưới là quan trọng?

– Răng E hay răng cối sữa thứ 2 hàm dưới to hơn Răng cối nhỏ thứ 2 vĩnh viễn hàm dưới 2 – 2,5mm

– Chúng cung cấp khoảng tuyệt vời, vì kích thước răng cối sữa (E) lớn hơn răng cối nhỏ răng vĩnh viễn nên dựa vào điều này có thể tận dụng khoảng để di răng cần thiết.

Điều gì xảy ra khi răng E hàm dưới mất sớm?

Khi răng cối sữa thứ 2( răng E) mất sớm, dù là trước hay sau khi răng cối lớn thứ nhất vĩnh viễn mọc, chiều dài cung răng sẽ thu hẹp lại do răng cối lớn vĩnh viễn di gần.

– Giảm chiều dài cung răng hàm dưới

– Giải chen chúc hàm dưới.

Tác dụng của cung lưỡi?

– Mục tiêu chính của cung lưỡi ngăn chặn di gần của răng cối lớn vĩnh viễn hàm dưới

– Ngoài ra kiểm soát neo chặn cho cung răng hàm dưới.

Cung Wilson

– Đây là khí cụ cố định được gắn chặt vào cung hàm dưới nhằm kiểm soát hoặc hạn chế di gần răng cối lớn hàm dưới. Nhờ cung lưỡi này chúng ta có thể tận dụng tối đa khoảng E của hàm dưới khoảng 2,5mm từ đó có thể hạn chế việc nhổ răng vĩnh viễn.

– Cung lưỡi làm sẵn có ba kích thước khác nhau

– Đắt tiền

– Không cần lab gia công

– Khít sát chính xác vào khâu đặc biệt trên răng cối.

– Tháo lắp để tái kích hoạt hoặc thay

– Trụ đôi theo chiều đứng để kiểm soát độ Torr và sự xoay răng cối

– Đòi hỏi kỹ năng bẻ dây.

Chức năng

– Kiểm soát đóng khoảng

– Làm phẳng cung răng

– Làm thẳng hàng răng

– Torr chân răng cửa về phía môi

– Dựng trục răng mọc kẹt

– Thanh ngang khẩu cái

– Khí cụ duy trì

– Cung giữ Nance

– Bộ phận giữ khoảng

Comments

Comments are closed.